HJEM    |   OM OSS    |    PROSJEKTER    |    KONTAKT    |    

Gjølertangen 78

Søndre Sandøy, Hvaler

Status: Skisseprosjekt
Størrelse: 90 m2
Medarbeidere: Josefine Hauknes, Henrik Nömm
Tiltakshaver: Karina Nagell-Erichsen


En liten 60-talls hytte på Søndre Sandøy skal ombygges og tilbygges. Den har en fantastisk plassering, med utsikt mot havet og skogen. Den eksisterende hytta består i dag av stue, kjøkken, bad, to soverom og et tilbygg med soverom med inngang utenfra. Planløsningen er lite funksjonell og utnytter ikke det fulle potensialet av beliggenheten. Tiltakshaver ønsker derfor en ombygging av den eksisterende hytta med nytt tilbygg, i tillegg til rehabilitering av fasade.

Viktige føringer for prosjektets størrelse og plassering har vært ønsket om å påføre terrenget minst mulig inngrep gjennom plassering av bygningen rundt trærne og fundamentering på påler. I tillegg til ønsket om å utnytte opplevelsen av den varierte tomten gjennom å gi åpninger med utsikt i flere retninger. Tilbygget fremstår som rasjonelt og enkelt, med en tilbaketrukket plassering. Samtidig har det en sterk karakter som skiller seg fra den tradisjonelle byggemåten. Sammen med den eksisterende hytta benytter prosjektet seg av alle kvalitetene tomta har å tilby.

Mellom tilbygget og eksisterende hytte etableres en entre som skiller bygningskroppene fra hverandre, samtidig som den forbinder rommene i de to bygningene. Tilbygget består av tre soverom, bad og hems. Rommene er organisert langs en gang som avgrenses av en vegg for innvendig og utvendig lagring.

Den eksisterende hytta beholder sin form og sitt uttrykk, men innvendig fjernes alle vegger. Her har vi jobbet med å slippe inn utsikten mot havet og skape muligheter for store, lyse og funksjonelle oppholdsrom uten å gå på akkord med det nøkterne uttrykket til den gamle hytta.

Prosjektet preges av høy kvalitet i detaljering og bruk av naturlige materialer som harmonerer med det lokale fargespekteret.

Illustrasjoner av tilbygg

TegningerEksisterende hytte