HJEM    |   OM OSS    |    PROSJEKTER    |    KONTAKT    |    

Gystad - En ny bydel i Jessheim


Bydelen ble utformet med bærekraftig tetthet. Ved hjelp av lokal strømproduksjon og lagring av strøm er bydelen energipositiv, dvs den leverer strøm til det lokale strømnettet. Planforslaget legger opp til bevaring av eksisterende grønststrukturer. Naturlige våtmarker ingår i det urbaniserte landskapet. Et enkelt landskapsgrep muliggjør etablering av landsbylignende gatetun med fortettning mot et samlende sentrum.

3D llustrasjoner: PA Larsen