HJEM    |   OM OSS    |    PROSJEKTER    |    KONTAKT    |    

Kristinelundveien 2

Frogner, Oslo

Status: Skisseprosjekt, ikke bygget 
Størrelse: 220m2
Medarbeidere: Henrik Nömm, RG
Tiltakshaver: Lennard Hansen


På eiendommen ligger en flott villa fra 1911, med tilhørende bevaringsverdig hageanlegg. Tiltakshaver ønsket å rive den eksisterende garasjen og bygge ny portnerbolig med garasjeanlegg under terreng.

Det har vært fokus på å skape et samspill mellom den nye bygningen og konteksten, gjennom å tilpasse portnerboligen til eiendommen. Plasseringen er delvis under terrenget og med god avstand fra hovedhuset. Bygningen har en smal form og beskjeden høyde mot nabotomten.
De arkitektoniske forholdene ivaretas blant annet ved at portnerboligen underordner seg hovedbygningens skala og tilpasser seg det overordnede hagegrepet. Det etableres forplass foran entreen til hovedhuset, som ytterlige forsterker viktigheten av hovedbygningen. Terrenginngrepene er små og holdes innenfor et avgrenset område på ca 110 m2 og eiendommens uteareal reduseres kun med 13m2.
Boligens planløsning har god arealutnyttelse og tilbyr en god flyt mellom boligens funksjoner. I 1.etg er det to soverom, bad og toalett og i 2. etasje er det et romslig rom inndelt i opphold og kjøkken soner med tilhørende terrasse.