Rekkehus

Løkkaskogen 42-44, Oslo
Status: Avsluttet etter skisseprosjekt, 2013
Størrelse: 800m2

Medarbeidere: Henrik Nömm, Harald Thaulow
Tiltakshaver: Gorco AS


Denne eiendommen har fantastisk utsikt over Oslo og er regulert til rekkehusbebyggelse. Prosjektet tematiserer utsikten og lager rom for 7 boenheter med hage, takterrasse og underjordisk garasjekjeller. Landskapet var en viktig premiss og det naturlige terrengfallet ble videreført i bygningen. Prosjektet fikk aldri byggetillatelse da det ikke var utformet som den dominerende eneboligtypologien i strøket.