Rundtjernveien 11

Hellerud, Oslo
Ferdigstilt: 2004
Størrelse: 280m2

Medarbeidere: Henrik Nömm
Tiltakshaver: Odd Teigen


Eiendommen på ca 540 m2 er fradelt fra hovedbølet. Bygningen, en enebolig med integrert garasje, ble tilpasset denne lille tomt og er et tidlig eksempel på den nå vanlige fortettingen som foregår i Oslos småhusområder. Prosjektet ble tegnet før A-tract AS ble startet.