HJEM    |   OM OSS    |    PROSJEKTER    |    KONTAKT    |    

Sola Rådhus

Sola kommune

Status: Konkurranse 2015
Størrelse: 14 000m2
Medarbeidere: Henrik Nömm, Sara Armento, rendringer av Rodrigo Solis 
Tiltakshaver: Sola Kommune


Eksisterende rådhus og byrom er utgangspunktet for utformingen av fremtidens rådhus i Sola. Ideen er å utforme en arkitektkonisk og funksjonell harmonisk helhet. Ved å bygge lavt og i samspill med eksisterende bebyggelse blir fremtidens rådhus et økonomisk realiserbart prosjekt, med universell adkomts til alle etasjer oget samlende demokratisk rom mellom park og torg. Et rom hvor kommunen møter byen og hvor administrasjonen møter folket. 

Ved å ta utgangspunkt i det eksisterende rådhuset er det vår visjon å skape én samlet, rasjonell bygning med en harmonisk balanse mellom nytt og gammelt - hvor kvalitetende til de eksisterende og nye elementene gjensidig styrker hverandre.
Rådhuset blir en moderne og fleksibel arbeidsplass hvor både publikum og ansatte får tilgang til Solas arkitektoniske historie og fremtid. Den robuste betongstrukturen i den eksisterende bygningen balanseres med åpne og imøtekommende fasader. Fasadene blir transparente, men samtidig reflekterende.

Vi ønsker at Rådhuset blir et sted som styrker lokalsamfunnet i Sola. Et sted hvor det fortelles historier og arrangeres begivenheter som understøtter kulturlivet. Det nye rådhuset med gate, torg og park, blir på denne måten et moderne, demokratisk og utviklende lyspunkt i byen - et møtested for mennesker, kultur og viten. Et møtested som forbinder og intensiverer utviklingen i Sola fysisk og sosialt. Og som danner et sterkt kulturelt punkt i sammenheng med ny kirke og den fremtidige byutviklingen.