HJEM    |   OM OSS    |    PROSJEKTER    |    KONTAKT    |    

Vikingtidsmuseum

Bygdøy, Oslo

Status: Konkurranse 2015
Medarbeidere: Henrik Nömm, Sara Armento, Eduardo Reis & Erika Damasceno. Rendringer av Rodrigo Solis


Vikingtidsmuseet manifesteres som en bevegelse gjennom vikingenes historie, en reise i tid.
Reisen starter ved å tre inn i en rift i landskapet. Her ledes man underjordisk til publikumsarealer med butikk, vestibyle, auditorium og restaurang. Den innledende nedstigningen er starten på en reise for å finne svaret på hvem vikingene var. Nedstigningen et symbol på å reise til underverdenen for å finne kunnskap, slik Odin reiste til orakelet Mime.
Vikingtidsmuseet organsieres ved hjelp av seks landemerker.1) Haugen er en kunstig oppbygget jordhaug, en simulert gravhaug som henviser til norske gravhauger som Oseberghaugen og Raknehaugen. Bortsett fra sin symbolske mening vil haugen kunne knyttes til simulerings-apper slik at både besøkere og forbipasserende kan egge fantasien ved å skue inn i haugen, hente kunnskap og trigges til et besøk i museet. Under haugen ligger Vestibylebygget, direkte knyttet til offentlig tilgjengelige arealer både innendørs og utendørs. Restaurangen er tilknyttet parken og kan der etablere en solrik og grønn uteservering. Butikken og auditoriet er plassert rett ved inngangen slik at disse kan besøkes uavhengig av billett. Auditoriet kan leies ut utenom museets åpningstider.

2) Inngangspartiet er en rift i gravhaugen som gir en innledende følelse av å tre inn i en annen tid. Slik Thingvellir på Island er en rift i landskapet og samtidig et knutepunkt til ulike ruter, vil man herfra kunne velge sin vei gjennom museumskomplekset. Ulike ruter er enkelt tilgjengelig, som ikonløypen, rask tilgang til fordypningsutstillinger, aktivitetsareal eller ruter direkte til enkeltobjekter. Inngangspartiet kan lukkes i begge ender utenom drift.


3) Tidsmonumentet, Vikingskiphuset, er starten på ikonløypen. Hovedetasjen er direkte tilknyttet vestibylen og gir besøkende et direkte møte med skipene. I hjertet av bygningen ledes besøkende via trapp og heis til fordypningsutstillingene i underetasjen.


4) Ved ankomst til den nye utstillingshallen kan man forbløffes over en toppmoderne og høyteknologisk samling saler og rom. Gjenstandsbehandling eksponeres og virtuelle informasjonslag flettes med det daglige arbeid i museet. Selve hallen er et vakkert rom med store dimensjoner og enkel arkitektur. Her ligger den permanente utstillingen, delvis under terreng og med tilgang fra trapper og ramper som minner om svabergene på Verdens ende. Også taket til hallen (utsiden) brukes til formidling av kunskap. Her er det plassert informasjonssøyler hvor man kan se in i periskop som overbrygger store geografiske avstander. Her kan besøkeren observere fjerne utgravinger i real-time, se smakebiter fra andre vikingustillinger eller utforske funnsteder og gjenstander som ikke er ustilt i museet.
5) Etter fullført reise kan utstillingen forlates via en snarvei tilbake til vestibylen. Vi har kalt den for Staven, til minne av runepinnen som fungerte som et kommunikasjonsmedium. Staven er dekorert med runer mot parken, en inspirasjon til å lære seg vikingtidens alfabet. Som i Louisiana i Danmark skal Staven legge opp til en innendørs vandring gjennom parkområdet.
6) Før middelalderen var det ikke vanlig med teaterbygninger. Istedet fremførte man sang og dikt i festsaler og på enkle plattformer utendørs. Vi foreslår å skape en slik utescene i det billettløse uteområdet. Den foreslåtte utescenen, en kvede-plattform kan brukes til skoleteater, diktlesning eller andre små arrangement.